Fotowoltaika

Moc przyłączeniowa i moc umowna – na co warto zwrócić uwagę?

Moc energii umowna, czyli moc zamówiona!

Moc umowna określana jest jako (moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut lub, jeżeli urządzenia pomiarowe na to pozwalają, w okresie godziny). Ogółem, moc umowna określa, ile energii użytkownik może pobierać w danej chwili.

20%

Projektowanie instalacji

RABAT

Moc przyłączeniowa to parametr który podawany w kilowatach (kW) informuje o największym zużyciu energii elektrycznej, jakie występuje podczas użytkowania danego urządzenia.

Dobierając moc instalacji fotowoltaicznej należy koniecznie sprawdzić, czy nie jest ona większa niż moc przyłączeniowa. Jeśli tak jest, konieczne będzie wystąpienie do operatora sieci z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Za jej przyrost pobierana jest opłata za przyłączenie.

Jak dobrać moc instalacji PV?

Jeżeli, gdy moc planowanej instalacji fotowoltaicznej jest większa niż moc umowna (zadeklarowana w umowie) należy wystąpić do dystrybutora energii z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej. Po otrzymaniu decyzji można przeprowadzić taką inwestycję. W gospodarstwie domowym wielkość i moc instalacji PV powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała naszego rocznego zużycia. Audyt energetyczny przeprowadzony przez firmę, której chcemy zlecić zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwoli opracować schemat instalacji o mocy adekwatnej do założonej w naszej umowie wartości mocy umownej.