TELETECHNICZNA:

 • System sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
 • Instalacja oddymiania (ODD)
 • Sieci komputerowe (LAN)
 • Sieci telefoniczne
 • Kontrola dostępu (KD)
 • System włamania i napadu (SSWN)
 • Instalacja antenowa RTV
 • System domofonowy/wideo domofonowy
 • System rejestracji czasu pracy (RCP)

TELEKOMUNIKACYJNA:

 • projekty budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnych – miedzianych i światłowodowych,
 • projekty budowy światłowodowych linii magistralnych i sieci szkieletowych,
 • projekty instalacji abonenckich,
 • projekty budowy kanalizacji teletechnicznej.
 • Projekty dzierżaw operatorskich

Moc energii umowna, czyli moc zamówiona!

Moc umowna określana jest jako (moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut lub, jeżeli urządzenia pomiarowe na to pozwalają, w okresie godziny). Ogółem, moc umowna określa, ile energii użytkownik może pobierać w danej chwili.

20%

Projektowanie instalacji

RABAT

Moc przyłączeniowa to parametr który podawany w kilowatach (kW) informuje o największym zużyciu energii elektrycznej, jakie występuje podczas użytkowania danego urządzenia.

Dobierając moc instalacji fotowoltaicznej należy koniecznie sprawdzić, czy nie jest ona większa niż moc przyłączeniowa. Jeśli tak jest, konieczne będzie wystąpienie do operatora sieci z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Za jej przyrost pobierana jest opłata za przyłączenie.

Jak dobrać moc instalacji PV?

Jeżeli, gdy moc planowanej instalacji fotowoltaicznej jest większa niż moc umowna (zadeklarowana w umowie) należy wystąpić do dystrybutora energii z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej. Po otrzymaniu decyzji można przeprowadzić taką inwestycję. W gospodarstwie domowym wielkość i moc instalacji PV powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała naszego rocznego zużycia. Audyt energetyczny przeprowadzony przez firmę, której chcemy zlecić zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwoli opracować schemat instalacji o mocy adekwatnej do założonej w naszej umowie wartości mocy umownej.

Biuro projektowe - Paweł Zapaśnik

Lidzbark warmiński

Projektowanie instalacji elektrycznych

Pełen komfort bez zbędnych napięć!

Projektowanie instalacji elektrycznych

Postaw na jakość!
KONTAKT

Nasze biuro projektowe elektryczne w imieniu Klienta, przy pomocy odpowiednich pełnomocnictw, dokonuje wszystkich wymaganych czynności urzędowych, wykonuje potrzebne przedmiary, planuje i projektuje powierzone inwestycje, w tym również instalacje elektryczne. Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze na wygodę Klienta, jego udział ograniczamy tylko do dostarczenia potrzebnej dokumentacji i podstawowych uzgodnień.

Działamy w czasie COVID-19

Wybierz numer telefonu i zadzwoń! Zapytania na telefon lub drogą elektroniczną